Diesel Power 500ml

Kód: 180
Akcia
16 hodnotení
Značka: Millers Oils
€30 –30 %
Diesel Power 500ml
€30 –30 % €21
Skladom

Zvyšuje cetanové číslo až o 4 jednotky.
Zefektívňuje spaľovanie nafty – preukázateľné zníženie spotreby.
Zvyšuje výkon a krútiaci moment.
Čistí vstrekovače a spaľovací priestor.

 

Jednoduché dávkovanie patentovanou flaškou od Millers Oils!

  1. Odmontujte uzáver.
  2. Jemne stlačne bočné strany flašky aby ste naplnili dávkovač. (50 ml aditiva na 50 litrov nafty).
  3. Povytiahnite čiernu ochranu hrdla a pootočte ju o 90°. (slúži proti ochrane pred natankovaním benzínu)
  4. Zasuňte celé hrdlo do nádrže.
  5. Otočte flašku o 180° dávkovačom hore, čím sa požadované množstvo aditíva vyleje do nádrže.

Detailné informácie

Podrobný popis

Hladší chod a nižšia hlučnosť motora.
Razantne znižuje emisie a dymivosť – ochrana DPF.
Maže palivové čerpadlá a chráni vstrekovací systém pred koróziou.
Prevencia pred starnutím paliva a negatívnymi vplyvmi biozložky.
Zlepšenie studených štartov.
1 balenie 500ml vystačí na 500 litrov nafty. Vhodné pre všetky naftové motory vrátane common-rail systémov. Pre zvýšenie účinnosti je možné dávkovanie zdvojnásobiť.

 

Použitie: Dávkujte 1:1000. Pred tankovaním nalejte do nádrže jednu 50ml odmerku na každých 50 litrov nafty. Povoľte uzáver a ľahko stlačte fľašu, čím naplníte dávkovač. Po vytiahnite čiernu ochranu hrdla a pootočte ju o 90°. Hrdlo zasuňte do nádrže a prelejte celý obsah dávkovača, v prípade potreby postup opakujte. Účinky aditivácie sa prejavia po cca 320km. Spotrebujte behom 12-tich mesiacov od nákupu.
Uschovajte mimo priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred teplom. Uschovajte mimo dosahu detí. Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrate. Zdraviu škodlivý: pri vdýchnutí môže vyvolať poškodenie pľúc. Pri požití nevyvolávajte zvracanie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. Opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej vysušenie a popraskanie. Toxický pre vodné organizmy. Môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viz. špeciálne pokyny alebo bezpečnostne listy. Obsahuje: Branched chain alkaryl hydrocarbon, petroleum heavy aromatic solvent naphtha, 2-ethyl hexil nitrate. UN3082

CHARAKTERISTIKA:
Hustota pri 15°C: 0.953 
Bod vzplanutia: 60°C
Farba: žltá

Skladujte mimo priame slnečné žiarenie a zdroja tepla.

Dodatočné parametre

Kategória: Aditíva
Hmotnosť: 0.5 kg