Diesel Power OneShot 250ml

Kód: 183
3 hodnotenia
Značka: Millers Oils
€15
Skladom

Vysoko výkonná jednorazová aditivácia nafty s posilneným účinkom pre zvýšenú efektivitu spaľovania a čistotu spaľovacieho priestoru. Ideálny prostriedok k vyčisteniu spaľovacieho priestoru motora pred meraním emisií pri technickej kontrole vozidla.

Detailné informácie

Podrobný popis

Zvyšuje cetanové číslo až o 5 jednotiek.
Zefektívňuje spaľovanie nafty – preukázateľné zníženie spotreby.
Zvyšuje výkon a krútiaci moment.
Efektívne a v krátkej dobe čistí vstrekovače a spaľovací priestor.
Hladší chod a nižšia hlučnosť motora.
Razantne znižuje emisie a dymivosť  - ochrana DPF.
Maže palivové čerpadlá a chráni vstrekovací systém pred koróziou.
Prevencia pred starnutím paliva a negatívnymi vplyvmi biozložky.
Vylepšenie studených štartov.
1 balenie 250ml vystačí na 60 litrov nafty. Vhodné pre všetky naftové motory vrátane common-rail systémov.


Použitie: Pred tankovaním nalejte do nádrže jedno 250ml balenie na 60 litrov nafty. Spotrebujte behom 12-tich mesiacov od nákupu.
Uschovajte mimo priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred teplom. Uschovajte mimo dosahu detí. Zdraviu škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou. Výpary môžu spôsobiť ospalosť a závrate. Zdraviu škodlivý: pri vdýchnutí môže vyvolať poškodenie pľúc. Pri požití nevyvolávajte zvracanie: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Používajte vhodný ochranný odev a ochranné rukavice. Toxický pre vodné organizmy. Môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Viz. špeciálne pokyny alebo bezpečnostne listy. Obsahuje: Branched chain alkaryl hydrocarbon, petroleum heavy aromatic solvent naphtha a kerosine –unspecified – distillates (petroleum), hydrotreated light. UN3082

CHARAKTERISTIKA:
Hustota pri 15°C: 0.840
Kinematická viskozita pri  40°C: 2.5 cSt
Bod vzplanutia: 75°C
Farba: svetlohnedá

Dodatočné parametre

Kategória: Aditíva
Hmotnosť: 0.25 kg